Talent Management Senior Team Leader

Salary: Negotiation

Location: CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ

Team: Human Resources & Admin

Application deadline: 25/11 — 15/12/2021

Job Description

1. Thu hút tài năng (Tuyển dụng, quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng) (60%)

 • Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến công tác Thu hút Tài tăng của 7-Eleven; .
 • Phát triển/cải tiến, hỗ trợ các bộ phận để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực ứng viên, phù hợp với các vị trí ứng tuyển và theo khung năng lực của Công ty
 • Lập  kế hoạch thu hút tài năng, quảng bá hình ảnh nhà tuyển dụng và dự kiến ngân sách hàng năm) theo nhu cầu các bộ phận và của công ty trong từng giai đoạn.
 • Lập kế hoạch  tổ chức và phối hợp thực  thực hiện kế hoạch thu hút tài năng  đã  phê duyệt
 • Theo dõi, đánh giá hiệu quả của quá trình tuyển dụng theo định kỳ. 
 • Lập các kế hoạch theo dõi và đánh giá đội ngũ kế thừa của công ty bao gồm (bổ nhiệm, bãi nhiệm, quy hoạch, điều động, thuyên chuyển…)
 • Thiết lập và duy trì mỗi quan hệ với các đơn vị cung cấp nguồn cung cấp ứng viên (các trường, nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng, các công ty headhunter…)
 • Thực hiện quản lý và cập nhật đầy kho dữ liệu ứng viên (trên phần mềm Base E-Hiring)
 • Theo dõi và thực hiện các thủ tục liên quan đến tiếp nhận nhân viên mới,  theo dõi và tham gia vào quá trình thử việc 

2.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (20%)

 • Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định, biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo và phát triển năng lực cho NLĐ.
 • Tham gia phát triển khung năng lực áp dụng cho toàn công ty (phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên môn), xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp trong toàn công ty
 • Phát triển và liên tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống tài liệu đào tạo (đào tạo hội nhập, đào tạo kỹ năng làm việc chung) cho NLĐ
 • Lập kế hoạch đào tạo định kỳ năm/quý/tháng (các khoá học, đối tượng, ngân sách…)
 • Thực hiện đào tạo hội nhập, đào tạo/tổ chức đào tạo kỹ năng mềm cho NLĐ
 • Phối hợp với các bộ phận tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho NLĐ
 • Phối hợp xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo E-Learning, các chương trình đào tạo online hiệu quả
 • Lập các kế hoạch theo dõi, đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo
 • Lập, phát triển, theo dõi và đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với mục tiêu từng thời điểm của Công ty.

3. Quan hệ lao động & Gắn kết đội ngũ (20%)

 • Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động gắn kết đội ngũ, vun bồi văn hóa công ty (hoạt động teambuilding hàng năm, các sự kiện văn hoá của 7-Eleven, các hoạt động khác).
 • Phối hợp với các bộ phận để xây dựng các tiêu chuẩn văn hoá, hành vi và quy tắc ứng xử 
 • Tham gia giải quyết các trường khiếu nại, mẫu thuẫn nội bộ hoặc tranh chấp lao động
 • Xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật lao động, nội quy lao động.
 • Thực hiện phỏng vấn thôi việc và chuẩn bị các báo cáo liên quan 
 • Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của NLĐ hàng năm/định kỳ để đánh giá và theo dõi kết quả các hoạt động gắn kết NLĐ
 • Làm cầu nối giữa Lãnh đạo Công ty và tập thể NLĐ trong việc xây dựng môi trường làm việc, văn hoá của 7-Eleven đến từng NLĐ

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ thường trú (Permanent address)
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
Mức lương mong muốn của bạn?  *
Thời gian bạn có thể bắt đầu công việc tại 7-Eleven?  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit