QA Assistant

Salary: Negotiable

Location: CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ

Team: Operations

Application deadline: 03/08 — 02/09/2022

Job Description

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Đánh giá cửa hàng định kỳ cho toàn bộ chuỗi cửa hàng 7-Eleven phù hợp với các tiêu chuẩn ATLĐ, ATTP của chính quyền theo các hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 22000 nhằm duy trì tốt các điều kiện ATVSTP theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước và theo quy định công ty
 • Lên kế hoạch và thực hiện kiểm soát các điều kiện vệ sinh ATTP tại cửa hàng thông qua kiểm nghiệm lấy mẫu nước, nước đá định kỳ, sản phẩm mới
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các thử nghiệm, nghiên cứu trong phạm vi nội bộ nhằm thiết lập/ cải tiến các quy trình vận hành tại cửa hàng; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm
 • Theo dõi tình hình côn trùng và hỗ trợ store xử lý
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá cảm quan sản phẩm.
 • Theo dõi các sự cố phát sinh về cơ sở hạ tầng, thiết bị ở store
 • Theo dõi và hướng dẫn cửa hàng xử lý các sự cố sản phẩm hư hỏng, khách hàng phàn nàn
 • Chuẩn bị sắp xếp hồ sơ và tham gia tiếp các đoàn kiểm tra ATTP
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm lên kế hoạch lấy mẫu, phân tích thử nghiệm các sản phẩm thực phẩm theo tiêu chuẩn của 7-Eleven và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác định kỳ.
 • Tham gia giải quyết khiếu nại khách hàng, tìm nguyên nhân gốc rễ đưa ra biện pháp khắc phục hoặc phòng ngừa trong phạm vi công việc được giao.
 • Tham gia và tổ chức chương trình huấn luyện, đào tạo về an toàn thực phẩm cho các quản lý cửa hàng và nhân viên 7-Eleven Việt Nam theo định kỳ
 • Thực hiện và tổng hợp báo cáo chất lượng (báo cáo công việc, báo cáo định kỳ, phàn nàn khách hàng…)
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm đảm bảo chất lượng

YÊU CẦU:

 • Kinh nghiệm từ 01 đến 02 năm kinh nghiệm QA cửa hàng tiện lợi hoặc nhà máy thực phẩm.
 • Tốt nghiệp ĐH CNTP hoặc CNSH hoặc ngành có liên quan chất lượng
 • Có hiểu biết về 5S, HACCP là lợi thế

 

Apply for this job

Full name *
Email *
Phone number *
Your CV *
Click to select & upload your CV
Security code *

Apply