Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

Salary: 8,000,00010,000,000 VNĐ

Location: CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ

Team: Finance & Accounting

Application deadline: 02/03 — 09/04/2021

Job Description

TỔNG QUAN

Nhân viên Kế toán thanh toán sẽ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán và ngân hàng. Thực hiện việc nhận, đối chiếu, kiểm tra, hạch toán vào hệ thống kế toán các yêu cầu thanh toán của các Phòng ban khác chuyển về và tiến hành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. 

NHIỆM VỤ 

 • Nhận Đề nghị thanh toán từ các phòng ban khác liên quan đến chi phí hoạt động của công ty. Kiểm tra chứng từ và lập lệnh thanh toán ngân hàng/tiền mặt.
 • Nhập các chứng từ đã thanh toán vào hệ thống kế toán.
 • Kiểm tra đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng/tiền mặt.
 • Theo dõi tạm ứng của nhân viên, giải quyết các khoản tạm ứng đã quá hạn theo quy định của công ty.
 • Theo dõi quản lý Tài sản cố định, tính khấu hao và kiểm kê định kỳ hàng năm.
 • Sắp xếp và lưu trữ chứng từ 1 cách hợp lý.
 • Hỗ trợ việc khoá sổ kế toán cuối tháng. 
 • Đảm bảo tính chính xác chứng từ kế toán và tuân thủ đúng chính sách của công ty và nguyên tắc thực hành kế toán. 
 • Hỗ trợ công việc của nhóm và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Nhóm trưởng. 
 • Xây dựng cải tiến quy trình kế toán và các chính sách liên quan. 
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC JOB REQUIREMENTS 

 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán 
 • Có kinh nghiệm về kế toán công nợ phải trả 
 • Có kiến thức về phần mềm SAP là một lợi thế 
 • Có khả năng tốt trong việc xử lý và quản lý dữ liệu 
 • Có khả năng làm việc tỉ mỉ chi tiết 
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về kế toán phải trả hoặc tương tự 
 • Có thể nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt tốt

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit