Giám Sát Khu Vực (Area Supervisor)

Salary: 7,000,0008,000,000 VNĐ

Location: CÁC CỬA HÀNG CỦA 7-ELEVEN VIỆT NAM TẠI LONG AN

Team: Operations

Application deadline: 14/07 — 30/08/2020

Job Description

TỔNG QUAN

 • Giám sát khu vực giữ vai trò cầu nối giữa khối văn phòng và các cửa hàng, hỗ trợ Phòng Vận Hành truyền thông thông tin, các yêu cầu/chỉ thị từ Trưởng phòng Quản lý Vận hành, các kế hoạch/chỉ đạo từ Ban Lãnh Đạo đến khối cửa hàng, đồng thời giám sát và hỗ trợ thực hiện nhằm giúp các cửa hàng thực thi thành công các yêu cầu/ kế hoạch được giao.
 • Nhân viên giám sát khu vực thuộc Phòng Vận hành, làm việc tại các cửa hàng thuộc 7-Eleven 

NHIỆM VỤ

 • Chịu trách nhiệm và làm việc tại một cửa hàng chính và các cửa hàng phân bổ giám sát
 • Hỗ trợ thông tin từ phòng Vận Hành và hướng dẫn cho các QLCH thực hiện theo đúng yêu cầu được đề ra
 • Hướng dẫn cửa hàng các thay đổi về hệ thống 
 • Đảm bảo cửa hàng theo đúng lộ trình KPI đề ra (Hàng hóa , Chi phí , Hình ảnh cửa hàng …)
 • Hỗ trợ trong công tác mở cửa hàng mới theo đề xuất của phòng Vận hành.
 • Thực hiện khảo sát và lập báo cáo khu vực theo yêu cầu từ phòng Vận Hành
 • Phối hợp xử lý các sự cố phát sinh tại cửa hàng 
 • Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các hạng mục công việc để đảm bảo các cửa hàng thực hiện đúng và đầy đủ theo yêu cầu từ phòng Vận hành.
 • Phối hợp thực hiện trong công tác chuẩn bị khai trương/ngừng vận hành cửa hàng.
 • Kiểm soát luân chuyển hàng hóa, tồn kho cửa hàng hàng kỳ.
 • Thực hiện các công việc được giao theo chỉ thị của phòng Vận Hành

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tuổi: từ 22 - 35 tuổi.
 • Bằng cấp : tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên
 • Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm làm Quản lý cửa hàng  tại chuỗi cửa hàng/siêu thị tiện lợi
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng Google Suite  (....)
 • Tiếng Anh: Trình độ sơ cấp
 • Kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tổng hợp phân tích số liệu
 • Cẩn thận, chi tiết, chịu được áp lực công việc cao

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit