General Accountant

Salary: 15,000,00020,000,000 VNĐ

Location: CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM - HQ

Team: Finance & Accounting

Application deadline: 01/02 — 30/04/2021

Job Description

TỔNG QUAN

Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động kế toán bằng cách kiểm soát, xác minh tất cả các giao dịch tài chính phát sinh.

Trách nhiệm của Kế toán tổng hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đối soát số dư tài khoản trên bảng cân đối và sổ phụ ngân hàng, sổ nhật ký chung và thực hiện nghiệp vụ đóng sổ cuối tháng. Nhiệm vụ của trợ lý kế toán tổng hợp cũng bao gồm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong tất cả các nghiệp vụ kế toán trong Công ty. 

NHIỆM VỤ 

 • Hạch toán, kiểm tra, giám sát định khoản các nghiệp vụ phát sinh 
 • Kiểm soát, quản lý sự cân đối của các tài khoản kế toán.
 • Quản lý theo dõi các khoản Phải thu và Phải trả. 
 • Theo dõi và quản lý TSCĐ
 • Thực hiện khóa sổ cuối tháng/ năm.
 • Lập & nộp báo cáo thuế, báo cáo thống kê định kỳ theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết khi được yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm về công tác kiểm toán và thuế.
 • Xây dựng và cải tiến quy trình chính sách quản lý tài chính. Kiến nghị biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán
 • Chịu trách nhiệm cập nhật các chính sách thuế cho bộ phận kế toán.
 • Hỗ trợ công việc của nhóm và tuân thủ đúng chỉ dẫn của Nhóm trưởng. 
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thực hiện các công việc khác khi được yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC JOB REQUIREMENTS 

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán 
 • Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm về kế toán tổng hợp trong ngành bán lẻ (FMCG/ CVS) hoặc tương tự
 • Có kiến thức về phần mềm SAP là một lợi thế 
 • Có khả năng tốt trong việc xử lý và quản lý dữ liệu 
 • Có kỹ năng phân tích và khả năng xử lý vấn đề tốt 
 • Có thể nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt thành thạo 

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth
Current Job
Giới tính (Gender)
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Trình độ học vấn (Education)
Tên trường Đại học (University/Academy)
Địa chỉ hiện tại (Current Address)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit